நிலைமை சரியில்லை : பாடசாலைகளுக்கு விடுமுறை

இன்று (9) அனைத்து அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளுக்கு சிறப்பு விடுமுறை நாள் வழங்கப்பட்டது.

கல்வி அமைச்சகம் அறிவித்தது, வானிலைவித்யா திணைக்களம் மற்றும் சுகாதார நிலையத்தினால் மேற்கொள்ளப்பட்ட அவதானிப்பின் பின்னர் தற்போதுள்ள தேசிய நிலவரத்தின் அடிப்படையில் இது எடுக்கப்பட்டது.

இதற்கிடையில் அரசாங்க பள்ளிகள் பற்றிய தீர்மானத்தின்படி, நாட்டின் கத்தோலிக்க பள்ளிகளுக்கு (09) சிறப்பு விடுமுறை வழங்கப்பட உள்ளது.

Leave A Reply

Your email address will not be published.