தமிழ் மூலம் சிங்களம் : பகுதி 1

நீங்களும் சிங்களம் கற்க விரும்பினால் தமிழ் மூலம் சிங்களம் கற்கலாம்.
கீழே உள்ள வீடியோவை அழுத்துங்கள்

வீடியோ : Video

Leave A Reply

Your email address will not be published.