நாடுபூராகவும் எரிவாயு நிலையங்கள் பரிசோதனை.

யாழ்ப்பாண மாவட்ட அரசாங்க அதிபரின் கட்டளைக்கு அமைவாகவும் பாவனையாளர் அலுவல்கள் அதிகார சபையின் வடமாகாண உதவிப்பணிப்பாளரின் வழிகாட்டலுக்கு அமைவாகவும் பாவனையாளர் அலுவல்கள் அதிகார சபையின் உத்தியோகத்தர்களால்
யாழ். மாவட்டத்தின் பிரதான எரிவாயு விநியோக நிலையம் பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டதுடன் எரிவாயு இருப்பு விபரங்களும் பெறப்பட்டது.

மேலும் ஏனைய எரிவாயு விநியோக நிலையங்களிலும் கள ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு, எரிவாயு விநியோகம் தொடர்பான அறிவுறுத்தல் வழங்கப்பட்டமையும் குறிப்பிடத்தக்கது.

Leave A Reply

Your email address will not be published.