பாதுகாப்பு அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங்கிற்கு கோவிட்-19 தொற்று உறுதி.

பாதுகாப்பு அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங்கிற்கு கோவிட்-19 தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

Leave A Reply

Your email address will not be published.