உயர்தரப் பரீட்சையின் செய்முறை பரீட்சைகளின் திகதிகள் இதோ!

2023 ஆம் ஆண்டு உயர்தரப் பரீட்சையுடன் தொடர்புடைய நடனம், இசை, நாடகம் மற்றும் நாடகம் மற்றும் வீட்டுப் பொருளாதாரப் பாடங்களுக்கான செய்முறை பரீட்சைகளின் திகதிகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

அதன்படி, நடனம் மற்றும் இசை பாடங்கள் தொடர்பான செய்முறைப் பரீட்சைகள் இம்மாதம் 20ஆம் திகதி முதல் 29ஆம் திகதி வரை நடைபெறவுள்ளதாக பரீட்சை திணைக்களம் அறிவித்துள்ளது.

நாடகம் மற்றும் நாடகக் கலைகள் மற்றும் வீட்டுப் பொருளாதாரம் பாடங்களுக்கான செய்முறை தேர்வுகள் இம்மாதம் 27ஆம் திகதி முதல் மார்ச் 7ஆம் திகதி வரை நடைபெற உள்ளது.

Leave A Reply

Your email address will not be published.