தனிமைப்படுத்தப்பட்ட பிரதேசங்களில் drone கமெராக்களைப் பயன்படுத்தும் சிறப்பு நடவடிக்கை.

தனிமைப்படுத்தப்பட்ட பிரதேசங்களில் பொதுமக்களின் நகர்வைக்
கண்காணிக்க drone கமெராக்களைப் பயன்படுத்தும் சிறப்பு நடவடிக்கை ஆரம்பிக்கபட்டுள்ளது.

Leave A Reply

Your email address will not be published.