கொரோனா நோயாளர்கள் அதிகரிப்பு

மேலும் 7 பேர் கோரோனா தொற்றாளர்களாக அடையாளங் காணப்பட்டுள்ளார்கள்.

மொத்த கொரோனா தொற்றாளர்களின் எண்ணிக்கை 1730 ஆக அதிகரித்துள்ளது.

Comments are closed.