ரஞ்சனுக்கு மனுஷ கொடுத்த அரச ஆதரவு பதவி…

இன்று ஜனாதிபதியின் மன்னிப்பின் பேரில் விடுவிக்கப்படவுள்ள ரஞ்சன் ராமநாயக்கவை வெளிநாட்டு ஊழியர்களின் நலன் மற்றும் ஊக்குவிப்புக்கான தூதுவராக நியமிக்க தொழிலாளர் மற்றும் வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு அமைச்சின் மனுஷ நாணயக்கார ஏற்பாடு செய்துள்ளார்.
அமைச்சர் மனுஷ நாணயக்கார வழங்கிய பதவியை அவர் மகிழ்ச்சியுடன் ஏற்றுக்கொண்டார்.

“புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களின் நல்லெண்ண தூதர்”  “Goodwill Ambassador of Migrant Workers” என்று அழைக்கப்படும் இந்த நிலை ஒரு தன்னார்வ பதவியாகும்.

வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு துறையில் அவரது மறைமுக அறிவைப் பயன்படுத்த பதவி வழங்கப்பட்டது.

தற்போது ரஞ்சன் ராமநாயக்க சிறையிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டுள்ளார்.

Leave A Reply

Your email address will not be published.