7 புதிய அரசியல் கட்சிகளுக்குத் தேர்தல் ஆணைக்குழு அங்கீகாரம்!

ஏழு புதிய அரசியல் கட்சிகளுக்குத் தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு அனுமதி வழங்கியுள்ளது.

2022 ஆம் ஆண்டு சமர்ப்பிக்கப்பட்ட விண்ணப்பங்களில் 7 கட்சிகளை அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிகளாகப் பெயரிடத் தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு தீர்மானித்துள்ளது என்று அதன் தலைவர் சட்டத்தரணி நிமல் ஜி புஞ்சிஹேவா தெரிவித்துள்ளார்.

ஐக்கிய காங்கிரஸ் கட்சி, தெவன பரபுர, இலங்கை சமூக ஜனநாயகக் கட்சி, தேசப்பற்றுள்ள ஐக்கிய தேசியக் கட்சி, மஹஜன வியத் பெரமுன, ஈரோஸ் ஜனநாயக முன்னணி மற்றும் ஜனநாயக மக்கள் காங்கிரஸ் ஆகிய கட்சிகளே அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிகளாகப் பெயரிடப்பட்டுள்ளன.

Leave A Reply

Your email address will not be published.