கொள்ளையடித்த வைத்தியருக்கு விளக்கமறியல்

கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலையில் 7.9 மில்லியன் ரூபாவை கொள்ளையடித்த வைத்தியரை எதிர்வரும் ஜூன் மாதம் 24ஆம் திகதி விரை விளக்கமறியலில் வைக்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

Comments are closed.