தினம் இரவில் 2 சொட்டு தடவினால் காலையில் முகம் பளபளக்கும்

“மிகவும் பயனுள்ள தகவல்” தினம் இரவில் 2 சொட்டு தடவினால் காலையில் முகம் பளபளக்கும் தோல் சுருக்கம் மறையும்

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.