கருணாவுக்கு எதிராக சி.ஐ.டி விசாரணை

கருணா அம்மான் அம்பாறையில் தெரிவித்திருந்த சர்ச்சைக்குரிய கருத்து தொடர்பில் சி.ஐ.டி விசாரணையை ஆரம்பிக்க உள்ளது

Comments are closed.