யாழ்ப்பாணம் மாவட்ட இராணுவத் தளபதியாக மேஜர் ஜெனரல் கொடித்துவக்குப் பதவியேற்பு.

யாழ்ப்பாணம் மாவட்ட இராணுவக் கட்டளைத் தளபதியாக மேஜர் ஜெனரல் கொடிதுவக்கு இன்று தனது கடமைகளைப் பொறுப்பேற்றுக்கொண்டார்.

யாழ். மாவட்ட கட்டளைத் தளபதியாகக் கடமையாற்றிய மேஜர் ஜெனரல் பிரியந்த பெரேரா கொழும்பு இராணுவத் தலைமையகத்துக்கு இடமாற்றலாகிச் சென்றுள்ள நிலையில், கொழும்பு இராணுவக் கட்டளைத் தலைமையகத்தில் கடமையாற்றிய மேஜர் ஜெனரல் கொடித்துவக்கு இன்று காலை சுபவேளையில் யாழ். மாவட்ட இராணுவக் கட்டளைத் தளபதியாக பலாலி இராணுவக் கட்டளை தலைமையகத்தில் தனது கடமைகளைப் பொறுப்பேற்றுக்கொண்டார்.

Leave A Reply

Your email address will not be published.