இன்று இரவு முதல் பாணின் விலை அதிகரிப்பு.

இன்று நள்ளிரவு முதல் 450 கிராம் பாணின் (ஒரு இறாத்தல் ) விலை 5 ரூபாவால் அதிகரிக்கப்படுகின்றது. – பேக்கரி உரிமையாளர் சங்கம்.

Leave A Reply

Your email address will not be published.