இலங்கையில் ஸ்டார் லிங் (Starlink) இணையச் சேவைகள்….

இலங்கையில் ஸ்டார் லிங் (Starlink) இணையச் சேவைகளை அறிமுகப்படுத்துவது குறித்து ஆராய்வதில் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் (SpaceX) உடனான பூர்வாங்க பேச்சு வார்த்தை மற்றும் இலங்கையில் எதிர்காலத்தில் சேவையைத் தொடங்குவதற்கான ஒழுங்குமுறை அம்சங்கள் மற்றும் முன்நிபந்தனைகள் குறித்து கவனம் செலுத்திய முதல் சுற்று பேச்சுவார்த்தைகள் நடந்துள்ளதாக இலங்கை தொலைத்தொடர்பு ஒழுங்கமைப்பு ஆணைக்குழு தெரிவித்துள்ளது.

Leave A Reply

Your email address will not be published.