சவுதி அரேபியாவில் நடைபெற்ற திருக்குறள் அரபு அரங்கேற்றம்…(Video)

தமிழிலிருந்து அரபியில் மொழியாக்கம் செய்யப்பட்ட முதல் இலக்கியமான திருக்குறள், சவுதி அரேபியாவில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
Video

Dr jahir husain
Jamia Madras

Leave A Reply

Your email address will not be published.