லண்டன் Harrowல் *கழுதை சுமந்த கவிதைகள்* எதிர்வரும் 23ம் திகதி ஞாயிறு

எதிர்வரும் 23.01.2022
ஞாயிறு பி.ப 4 மணிக்கு

க.பிரேம்சங்கரின்
கன்னிப் படைப்பான

என்னும் புத்தகம் லண்டனில் வெளியிடப்பட உள்ளது.
*காலம்* : 23.01.22
*நேரம்* : பி.ப 4 – 7 மணிவரை

*இடம்* : London Ayyappan Temple hall
36, Masons ave
Harrow
HA35AR

Leave A Reply

Your email address will not be published.