38 மருந்துகள்; 5 உபகரணங்களுக்கு உச்சபட்ச சில்லறை விலை; அதி விசேட வர்த்தமானி.

38 மருந்துகள் மற்றும் 5 மருத்துவ உபகரணங்களுக்கு உச்சபட்ச சில்லறை விலை நிர்ணயம் செய்து அதி விசேட வர்த்தமானி அறிவித்தல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

2015 ஆம் ஆண்டின் 5ஆம் இலக்க, தேசிய ஔடதங்கள் ஒழுங்குபடுத்தும் அதிகாரசபை சட்டத்தின் 142ஆம் பிரிவிற்கமைய, சுகாதார அமைச்சரினால் வெளியிடப்படும் ஒழுங்கு விதிகளுக்கமைய இவ்வறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

குறித்த அதி விசேட வர்த்தமானி அறிவித்தலை சுகாதார அமைச்சர் கெஹெலிய ரம்புக்வெல்ல வெளியிட்டுள்ளார்.

Leave A Reply

Your email address will not be published.