அனைவருக்கும் இனிய பொங்கல் நல் வாழ்த்துகள்

தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும்
எல்லா வலிகளும்
கடந்து போகட்டும்
அனைவர் உள்ளங்களிளும்
மகிழ்ச்சி பொங்கட்டும்
அன்பான உறவுகள் அனைவருக்கும்
தைத் திருநாள் நல் வாழ்த்துக்கள்

Leave A Reply

Your email address will not be published.