கெஹலியவுக்கு எதிரான நம்பிக்கையில்லாப் பிரேரணை தோற்கடிக்கப்பட்டது

சுகாதார அமைச்சர் கெஹலிய ரம்புக்வெல்லவுக்கு எதிரான நம்பிக்கையில்லா பிரேரணை 30 மேலதிக வாக்குகளால் தோற்கடிக்கப்பட்டுள்ளது.

தீர்மானத்திற்கு ஆதரவாக 73 வாக்குகளும் எதிராக 103 வாக்குகளும் கிடைத்தன. நம்பிக்கையில்லா பிரேரணை 30 மேலதிக வாக்குகளால் தோற்கடிக்கப்பட்டது.

எதிர்க்கட்சி சார்பில் மருத்துவர் காவிந்த ஜயவர்தன இந்த நம்பிக்கையில்லாப் பிரேரணையை சமர்ப்பித்ததுடன் நம்பிக்கையில்லாப் பிரேரணை மீதான விவாதம் மூன்று நாட்கள் இடம்பெற்றது.

Leave A Reply

Your email address will not be published.