பதில் பொலிஸ் மா அதிபர் நியமனம்.

சிரேஷ்ட பிரதிப் பொலிஸ்மா அதிபர் தேசபந்து தென்னகோன் பதில் பொலிஸ் மா அதிபராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

Leave A Reply

Your email address will not be published.