ஜனாதிபதி பதவிக்காலம் தொடர்பான அரசியலமைப்பு திருத்தத்திற்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம்

அரசியலமைப்பு திருத்தத்திற்கு அமைச்சரவையின் அங்கீகாரம் கிடைத்துள்ளது.

இதனால் ஜனாதிபதி மற்றும் பாராளுமன்றத்தின் பதவிக்காலத்திற்கும் இடையிலான முரண்பாடுகளை தீர்க்க முடியும் என நம்புகிறது.

அரசியலமைப்பு தொடர்புடைய ஷரத்துகளில் உள்ள ‘”ஒரு வருடத்திற்கும் அப்பால்’ என்ற வார்த்தைகளுக்கு பதிலாக ‘ஐந்தாண்டுகளுக்கு அப்பால்’ என்ற வார்த்தைகளை கொண்டு இந்த மசோதாவில் திருத்தம் செய்ய ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்க இந்த மசோதாவை அமைச்சரவையில் முன்மொழிந்திருந்தார்.

Leave A Reply

Your email address will not be published.