கல்வி அமைச்சின் இசுறுபாய, கட்டிடம் தற்காலிகமாக மூடப்பட்டது.

கல்வி அமைச்சின் இசுறுபாய, கட்டிடம் தற்காலிகமாக மூடப்பட்டது.

கொரோனா தொற்றாளர் ஒருவர் அடையாளம் காணப்பட்டதை தொடர்ந்தே இந்த தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

Leave A Reply

Your email address will not be published.