ரஞ்சனின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பதவி அஜித் மான்னப்பெருமவுக்கு

நீதிமன்ற அவமதிப்புக்காக பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ரஞ்சன் ராமநாயக்கவை உச்சநீதிமன்றம் 5 வருட கடுங்காவல் தண்டை கொடுத்து சிறையில் அடைத்ததன் மூலம் உருவாக்கப்பட்ட காலியிடத்தை நிரப்ப கம்பஹா மாவட்டத்தில் இருந்து போட்டியிட்ட முன்னாள் வெளியுறவு அமைச்சர் அஜித் மான்னப்பெரும நியமிக்கப்படுவார் என்று அரசியல் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

கடந்த ஆகஸ்ட் 2020 நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் ஐக்கிய மக்கள் சக்தி (SJB) கம்பஹா மாவட்டத்திற்காக போட்டியிட்ட அஜித் மான்னப்பெரும, முன்னுரிமை பட்டியலில் ஐந்தாவது இடத்தில் உள்ளார்.

கம்பஹா மாவட்டத்தில் உள்ள முன்னுரிமை பட்டியலின் படி, ஐக்கிய மக்கள் சக்தி (SJB) 04 இடங்களை வென்றது, ரஞ்சன் ராமநாயக்க அதிக எண்ணிக்கையிலான வாக்குகளை பெற்று வெற்றி பெற்றார்.

Leave A Reply

Your email address will not be published.