கோதுமை மா விலை உயர்வு

கோதுமைமா ஐந்து கிலோ கிராம் பொதியொன்றின்  விலை அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது,

கோதுமை மா 05 கிலோகிராமின்  விலையினை  05 ரூபாவினால் அதிகரிக்க தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளதாக ப்ரீமா நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது,

Comments are closed.