கொரோனா தொற்றாளர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பு

மேலும் 7 கொரோனா தொற்றாளர்கள் இனங்காணப்பட்டுள்ளார்கள்.

இலங்கையில் கொரோனா தொற்றாளர்களின் எண்ணிக்கை 1656 உயர்வடைந்துள்ளது.

Comments are closed.