சற்று முன் வவுனியா போகஸ்வெவ மஹா வித்தியாலய மைதானத்தில்…

வவுனியா போகஸ்வெவ மஹா வித்தியாலய மைதானத்தில் இடம்பெறுகின்ற “கிராமத்துடன் கலந்துரையாடல்” நிகழ்விற்கு வருகைதந்த அதிமேதகு ஜனாதிபதி கோட்டாபாய ராஜபக்க்ஷ அவர்கள் ஹெலி இறங்குதளத்தில்..

Leave A Reply

Your email address will not be published.