11 இஸ்லாமிய அமைப்புக்களுக்கு தடை

இலங்கையில் உள்ள 11 இஸ்லாமிய அமைப்புக்களுக்கு தடைவிதிக்குமாறு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

கீழ் காணும் அமைப்புகளை இலங்கையில் தடை செய்ய சட்டமா அதிபர் தப்புல டி லிவேரா அனுமதியளித்துள்ளதாக சட்டமா அதிபர் திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது.

1. United Thowheed Jamaath (UTJ)
2. Ceylon Thowheed Jamaath (CTJ)
3. Sri Lanka Thowheed Jamaath (SLTJ)
4. All Ceylon Thowheed Jamaath (ACTJ)
5. Jamiyyathul Ansaari Sunnaththul Mohomadiya (JASM)
6. Dharul Adhar @ Jamiul Adhar
7. Sri Lanka Islamic Student Movement (SLISM)
8. Islamic State of Iraq & Syria (ISIS)
9. Al-Qaeda
10. Save the Pearls
11. Super Muslim

Leave A Reply

Your email address will not be published.