லண்டனில் உள்ள மியான்மார் தூதரகம் மியான்மார் இராணுவத்தால் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளது.

லண்டனில் உள்ள மியான்மார் தூதரகம் மியான்மர் இராணுவத்தால் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளது.

இதை பிரிட்டனுக்கான மியான்மர் தூதர் குவாய் சாவர் டெய்லி டெலிகிராப்பிடம் உறுதிப்படுத்தினார்.

“நான் தூதரகத்திலிருந்து வெளியே வந்தவுடன், இராணுவம் உள்ளே நுழைந்தது. அவர்கள் மியான்மர் வீரர்கள். ”

எங்கள் பேஸ்புக் பக்கத்தை லைக் செய்யுங்கள்..!

தூதரகத்தை கைப்பற்ற மியான்மர் தலைநகரால் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதாக இராணுவம் கூறுகிறது. எனினும், அவர்கள் தூதரைக் கைது செய்யவோ காவலில் வைக்கவோ இல்லை.

பிப்ரவரி 2021 இல், நாட்டில் அதிகாரத்தைக் கைப்பற்றியதற்காக மியான்மர் இராணுவத்தை கடுமையாக விமர்சிக்க பிரிட்டன் தயங்கவில்லை. இதற்கிடையில், பிரிட்டன் கடந்த வாரம் மியான்மர் இராணுவ தளபதிகளால் முழுமையாகவோ அல்லது பகுதியாகவோ மேற்பார்வையிடப்பட்ட வணிகங்களுக்கு தொடர்ச்சியான தடைகளை விதித்தது.

Leave A Reply

Your email address will not be published.