போகல்லகம ஐதேக மற்றும் ஐதேகவின் தேசிய பட்டியலில் இருந்து விலகுகிறார்

முன்னாள் வெளியுறவு அமைச்சர் ரோஹித போகல்லகம ஐதேக மற்றும் ஐதேகவின் தேசிய பட்டியலில் இருந்து விலகுவதாக ஒரு கடிதம் மூலம் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்த ஆண்டு பொதுத் தேர்தலுக்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ள கட்சி உறுப்பினர் மற்றும் கட்சியின் தேசிய பட்டியலிலிருந்து விலகுவதாக ஐதேக பொதுச் செயலாளர் அகிலா விராஜ் கரியவாசம் அவர்களுக்கு எழுதிய கடிதத்தில் தெரிவித்துள்ளார்.

Comments are closed.