2021 வாக்காளர் பட்டியலினை புதுப்பிப்பதற்கு புதிய Online திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

பொதுமக்கள் பதிவு செய்தல் மற்றும் திருத்தங்களை மேற்கொள்ளல் தொடர்பான விவரங்களுக்கு  
https://eservices.elections.gov.lk/ என்ற இணைய முகவரி ஊடாக உள்நுழையலாம்

Leave A Reply

Your email address will not be published.