பாடசாலை மாணவர்களுக்கு பைசர் தடுப்பூசியே சிறந்தது!

பாடசாலை மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படக்கூடிய சிறந்த தடுப்பூசியாக பைசர் தடுப்பூசியே உள்ளது என அரச வைத்திய அதிகாரிகள் சங்கம், சுகாதார அமைச்சர் கெஹலிய ரம்புக்வெலவிடம் எடுத்துரைத்துள்ளது.

அரச மருத்துவ அதிகாரிகள் சங்கத்தினருக்கும், சுகாதார அமைச்சர் கெஹலிய ரம்புக்வெலவுக்கும் இடையிலான சந்திப்பு நேற்று நடைபெற்றது.

இதன்போது குறித்த விடயம் தெரிவிக்கப்பட்டது என அரச வைத்திய அதிகாரிகள் சங்கத்தின் மத்திய குழு மற்றும் ஊடகக்குழு உறுப்பினரான வைத்தியர் வாசன் ரட்ணசிங்கம் தெரிவித்தார்.

Leave A Reply

Your email address will not be published.