சிவப்பு பட்டியலில் இருந்து இலங்கையை நீக்கியுள்ள இங்கிலாந்து.

இங்கிலாந்து நேற்றுமுதல் கொவிட் பரவல் சிவப்பு பட்டியலில் இருந்து இலங்கையை நீக்கியுள்ள நிலையில், இங்கிலாந்து பயணிகள் தற்போதுள்ள நிலையில் அத்தியாவசிய தேவைகருதி மட்டும் இலங்கைக்கு செல்லுமாறு பிரித்தானிய வெளிறவு மற்றும் பொதுநலவாய செயலகம் அறிவித்துள்ளது.

Leave A Reply

Your email address will not be published.