வட்டி விகிதங்கள் பற்றி இலங்கை மத்திய வங்கியின் புதிய அறிவிப்பு…

இலங்கை மத்திய வங்கியின் நாணய வாரியம் நேற்று (13) நடைபெற்ற கூட்டத்தில், மத்திய வங்கியின் நிலைப்பு வைப்பு வசதி விகிதம் (SDFR) மற்றும் நிலைப்பு கடன் வசதி விகிதத்தை (SLFR) தற்போதைய நிலைகளில் முறையே 5 சதவீதம் மற்றும் 6 சதவீதமாக பராமரிக்க முடிவு செய்தது.

உள்நாட்டு மற்றும் உலகளாவிய பொருளாதார நிலைமைகள் மற்றும் எதிர்பார்த்த முன்னேற்றங்களை கவனமாக பரிசீலித்த பிறகு வாரியம் இந்த முடிவுக்கு வந்துள்ளது.

வரவிருக்கும் காலத்தில் பொருளாதாரம் அதன் திறனை அடைய உதவுவதோடு, தகுந்த நடவடிக்கைகளுடன் நடுத்தர காலப்பகுதியில் இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட மட்டத்தில் பணவீக்கத்தை பராமரிப்பதற்கான தனது உறுதிப்பாட்டை வாரியம் மீண்டும் வலியுறுத்தியது.

Leave A Reply

Your email address will not be published.