இந்திய மீனவர்களின் அத்துமீறிய செயற்பாட்டை கண்டித்து கண்டனப்பேரணி.

இந்திய மீனவர்களின் அத்துமீறிய செயற்பாடுகளைக் கண்டித்து முன்னெடுக்கும் பாரிய கண்டனப் போராட்டம் முல்லைத்தீவு கடலில் இருந்து பருத்தித்துறை நோக்கி ஆரம்பம்.

Leave A Reply

Your email address will not be published.