உயிரிழந்த மனைவியின் கல்லறையில் மலரஞ்சலி செலுத்தி விட்டு கணவனும் உயிரிழப்பு!

அமெரிக்க ஆரம்பப் பாடசாலை துப்பாக்கிச்சூடு: உயிரிழந்த மனைவியின் கல்லறையில் மலரஞ்சலி செலுத்தி விட்டு கணவனும் உயிரிழப்பு!

Leave A Reply

Your email address will not be published.