தபேலா வாத்தியக் கலைஞர் ராதா வீரசிங்கம் மறைந்தார்

இலங்கையின் முன்னணி தபேலா வாத்தியக் கலைஞர் ராதா வீரசிங்கம் அவர்கள் காலமானார்.
அன்னாருக்கு எமது அஞ்சலிகள்
Breesnove on Twitter: "கண்ணீர் அஞ்சலி திருமதி மங்கையற்கரசி அமிர்தலிங்கம்  அவர்கள் இன்று இறைவனடி சேர்ந்தார். #jaffna #tamil #colombo #lka  https://t.co/hEVlgachgC" / Twitter

https://www.riphall.com/

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.