யாழ். பல்கலை மாணவர் ஒன்றியத்துக்குப் புதிய பிரதிநிதிகள் தெரிவு.

யாழ்ப்பாணம் பல்கலைக்கழக மாணவர் ஒன்றியத்தின் புதிய தெரிவு இன்று யாழ். பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெற்றது.

இதன்போது பல்கலைக்கழக மாணவர் ஒன்றியத் தலைவராக அ.விஜயகுமார் கலைப்பீடத்திலிருந்து தெரிவுசெய்யப்பட்டார்.

அதேவேளை, செயலாளராக எஸ். ராவீன் விஞ்ஞான பீடத்திலிருந்தும், பொருளாளராக எஸ். சேந்தன் முகாமைத்துவ பீடத்திலிருந்தும் தெரிவு செய்யப்பட்டனர்.

Leave A Reply

Your email address will not be published.