இந்தோனேசியாவுக்கான புதிய தூதுவராக ஜயநாத் கொலம்பகே நியமனம்!

ஐந்து அமைச்சுக்களின் செயலாளர்களுக்கும் மற்றும் தூதுவர் ஒருவருக்கும் நாடாளுமன்ற உயர் பதவிகளுக்கான குழுவின் அனுமதி கிடைக்கப் பெற்றுள்ளது.

இதன்படி, இந்தோனேசியாவுக்கான இலங்கையின் புதிய தூதுவராக அட்மிரல் ஜயநாத் கொலம்பகே நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

அத்துடன் விவசாய, வனவிலங்கு, வனஜீவராசிகள், தேசிய கொள்கைகள், சுகாதாரம், தொழில் மற்றும் வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு ஆகிய அமைச்சுகளுக்காக நியமிக்கப்பட்ட செலாளர்களுக்கான அனுமதியை நாடாளுமன்ற உயர் பதவிகளுக்கான குழு வழங்கியுள்ளது.

Leave A Reply

Your email address will not be published.