20 ஆண்டுகள் பயன்படுத்திய தொலைபேசி நம்பரை மாற்றிய பசில்.

20 வருடங்களுக்கு மேலாக பசில் ராஜபக்க்ஷ பயன்படுத்திய தொலைபேசி இலக்கம் தற்போது மாற்றப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

அமெரிக்கா சென்று தங்கியிருக்கும் அவரை தொடர்பு கொள்ள பலர் முயன்றும் இதுவரை அவர் பயன்படுத்திய எண்ணில் யாரும் தொடர்பு கொள்ளவில்லை என தெரிய வந்துள்ளது.

ஆனால் பசில் ராஜபக்க்ஷ , தனக்கு வேண்டிய சிலருடன் புதிய இலக்கம் மூலம் அழைப்பு விடுத்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

Leave A Reply

Your email address will not be published.