2022(23) க.பொ.த சா/த பரீட்சைகளுக்கான விண்ணப்பங்கள் இணையத்தில் ..

2022 (23)  க.பொ.த O/L பரீட்சைகளுக்கான விண்ணப்பத்தை ஆன்லைனில் மட்டுமே சமர்ப்பிக்க முடியும் மற்றும் பெப்ரவரி 1 முதல் பெப்ரவரி 28 வரை சமர்ப்பிக்க முடியும்.

 

இங்கே 👇 அழுத்துங்கள்

http://www.doenets.lk

Leave A Reply

Your email address will not be published.