காசா மனிதாபிமான போர்நிறுத்தத்திற்கு ஐக்கிய நாடுகள் சபை ஒப்புதல்.

மனிதாபிமான போர்நிறுத்தத்திற்கு
ஐக்கிய நாடுகள் சபை ஒப்புதல்.
ஆதரவு 120, எதிர்ப்பு – 14,
வாக்களிப்பில் கலந்து கொள்ளாதவர்கள் – 45.

Leave A Reply

Your email address will not be published.