நிலவில் விண்கலத்தை வெற்றிகரமாக தரையிறக்கிய ஜப்பான்.

இது விண்வெளி ஆய்வில் குறிப்பிடத்தக்க சாதனையைக் குறிக்கிறது. ஜப்பான் ஏரோஸ்பேஸ் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் ஏஜென்சி (ஜாக்ஸா)(Japan Aerospace Exploration Agency JAEA) தலைமையிலான இந்த பணியானது மதிப்புமிக்க தரவுகளை சேகரித்து சந்திர வளங்கள் மற்றும் சந்திரனின் புவியியல் அமைப்பு பற்றி நாம் அறிந்து கொள்வதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

இந்த சாதனை, விண்வெளி தொழில்நுட்பத்தில் ஜப்பானின் வளர்ந்து வரும் திறமையை எடுத்துக்காட்டுகிறது.

Leave A Reply

Your email address will not be published.