விமல்ராஜின் “வெள்ளம்” குறுந்திரைப்படத்துக்கு பார்வையாளர் விருது

தமிழ்நாடு திரைப்பட விழாவில் விருதினை வென்றுள்ள நம்நாட்டுக் கலைஞன் விமல்ராஜின் “வெள்ளம்” குறுந்திரைப்படம்.

இவ்விழா சென்னையில்,  கடந்த ஐப்பசி மாதம் 25 திகதி முதல் கார்த்திகை மாதம் 22 திகதி வரை சிறப்பாக நடைபெற்றது.

இதில் முழுநீளத்திரைப்படங்கள், ஆவணப்படங்கள் , அனிமேஷன் படங்கள், குறுந்திரைப்படங்கள்,காணொலிப்பாடல்கள், மற்றும் விளம்பரப்படங்கள், என்று 52 நாடுகளிலிருந்து 298 படங்கள் தெரிவாகியிருந்த நிலையில் நம்நாட்டுக் கலைஞன் விமல்ராஜின் “வெள்ளம்” குறுந்திரைப்படம் சர்வதேச ரீதியில் சிறந்த குறுந்திரைப்படத்திற்க்கான “பார்வையாளர்” விருதினை வென்றுள்ளது.

Leave A Reply

Your email address will not be published.