பொதுத் தேர்தல் வேட்பாளர்களுக்கான நெறிமுறை குறித்த வர்த்தமானி அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது

பொதுத் தேர்தல் வேட்பாளர்களுக்கான நெறிமுறை குறித்த வர்த்தமானி அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது

Comments are closed.