உலக சந்தையில் தங்கத்தின் விலையில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றம்!

உலக சந்தையில் தங்கத்தின் விலை குறைந்துள்ளதாக செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன.

கடந்த வாரம், ஒரு அவுன்ஸ் தங்கத்தின் விலை சுமார் 20 டொலர்கள் வரை குறைந்து 1789 டொலர்களாக ஆக பதிவாகி இருந்தது.
தங்கத்தின் இதுவரை பதிவான குறைந்த விலை இது என்று கூறப்படுகிறது.

இருப்பினும், இன்றைய தினம் உலக சந்தையில் தங்கம் விலை அதிரடியாக உயர்ந்து 1810 டொலர்களாக உள்ளது.
இதேவேளை, கடந்த வாரம் இலங்கை சந்தையில் தங்கத்தின் விலை பின்வருமாறு இருந்தது.
24 கெரட் – ரூ.121,500.00
22 கெரட் – ரூ.111,400.00
21 கெரட் – ரூ.106,300.00
18 கெரட் – ரூ 91,200.00 உலக சந்தையில் தங்கத்தின் விலையில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றம்!

Leave A Reply

Your email address will not be published.