சரிகமப இறுதிச் சுற்றின் இரண்டாவது போட்டியாளராக யாழ்.மண்ணின் கில்மிஷா (Video)

சரிகமப Lilchamps இறுதிச் சுற்றின் இரண்டாவது போட்டியாளராக யாழ்.மண்ணின் இளவரசி கில்மிஷா தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளார்.

வாழ்த்துக்கள் கிஸ்மிஷா.

Leave A Reply

Your email address will not be published.