விலை உயர்ந்த பேரீத்தம் பழ குலைகளின் செழிப்பு.

புனித பலஸ்தீன் மண்ணின் காஸா பகுதியில் இம்முறை(2021) அறுவடை செய்யப்படும் விலை உயர்ந்த பேரீத்தம் பழ குலைகளின் செழிப்பையே இங்கு காண்கின்றீர்கள்.

Leave A Reply

Your email address will not be published.