கிழக்கு மாகாண அமைச்சுக்களுக்கு புதிய செயலாளர்கள்!

கிழக்கு மாகாண அமைச்சுக்களின் செயலாளர்களுக்கான இடமாற்ற கடிதங்கள் கிழக்கு மாகாண ஆளுநர் அனுராதா யகம்பத்தினால் வழங்கி வைக்கப்பட்டது. இந்த இடமாற்றம் எதிர்வரும் 07ம் திகதி நடைமுறைபடுத்தப்படவுள்ளதாகவும் தெரியவருகின்றது.

இதனடிப்படையில் கிழக்கு மாகாண விவசாய அமைச்சின் செயலாளராக ஜ.கே.ஜீ.முத்துபண்டாவும், ஏ.எச்.எம்.அன்ஸார் வீதி அபிவிருத்தி அமைச்சின் செயலாளராகவும், திருமதி.கலாமதி பத்மராஜா முதலமைச்சின் செயலாளராகவும், திருமதி.ஜே.ஜே.முரளிதரன் கிழக்கு மாகாண சுகாதார அமைச்சின் செயலாளராகவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

அத்துடன் கிழக்கு மாகாண கல்வி அமைச்சின் செயலாளராக எச்.ஈ.எம்.டபிள்யூ.ஜீ.திஸாநாயக்காவும்,
கிழக்கு மாகாண பேரவையின் செயலாளராக எம்.வை.சலீம் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
அத்தோடு மாகாண பொதுச்சேவை ஆணைக்குழுவின் செயலாளராக எம்.கோபாலரத்னமும், பிரதி பிரதம செயலாளர் (ஆளணி மற்றும் பயிற்சி) திருமதி ஆர்.யூ.ஜலீல், பிரதி பிரதம செயலாளர் (நிர்வாகம்) முஹம்மட் மன்சூர் ஆகியோர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

Leave A Reply

Your email address will not be published.