மேனனின் இறுதி பயணம் இன்று

மேனனின் பூதவுடல் அவரது தேற்றாத்தீவு இல்லத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளது.

இன்று சனிக்கிழமை 05.11.2022 மாலை 3 மணிக்கு இறுதிக் கிரியைகள் தேற்றாத்தீவுல் இடம்பெறும்.

Leave A Reply

Your email address will not be published.